Skip to main content.

Chairperson

Bharatendra Rai
Bharatendra Rai

Professor / Chairperson

Decision & Information Sciences
Charlton College of Business 326

508-910-6434

brai@umassd.edu

Faculty

Brian Plummer

Assistant Teaching Professor

Decision & Information Sciences
Charlton College of Business 303

508-910-6435

aoktlldq?tl`rrc-dct

Bharatendra Rai
Bharatendra Rai

Professor / Chairperson

Decision & Information Sciences
Charlton College of Business 326

508-910-6434

brai@umassd.edu

Dan Braha
Dan Braha, PhD

Commonwealth Professor

Decision & Information Sciences
Charlton College of Business 223

508-910-6961

gdq1eudkdCxpdvvg1hgx

Gang Wang
Gang Wang, PhD

Associate Professor

Decision & Information Sciences
Charlton College of Business 214

508-999-8870

kerk2{erkDyqewwh2ihy

Laura Forker
Laura Forker, PhD

Professor

Decision & Information Sciences
Charlton College of Business 205

508-999-9259

gajmf`m;ph\nn_)`_p

Rui Huang
Rui Huang, PhD

Assistant Teaching Professor

Decision & Information Sciences
Charlton College of Business 226

508-999-8456

pfs_le>sk_qqb,cbs

Soheil Sibdari
Soheil Sibdari, PhD

Professor

Decision & Information Sciences
Charlton College of Business 230

508-999-8019

nnd]_\md;ph\nn_)`_p

Shouhong Wang
Shouhong Wang

Commonwealth Professor

Decision & Information Sciences
Charlton College of Business 325

508-999-8579

nr\ib;ph\nn_)`_p

Time Shea
Timothy Shea, DBA

Professor

Decision & Information Sciences
Charlton College of Business 322

508-999-8445

srgd`?tl`rrc-dct

Uday Jha
Uday Jha

Assistant Teaching Professor

Decision & Information Sciences
Charlton College of Business 206

508-999-8350

ynleDyqewwh2ihy

Julia Yuzhu Li
Yuzhu Li, PhD

Professor

Decision & Information Sciences
Charlton College of Business 203

508-910-9502

{w|jw0nkBwocuuf0gfw

Zhengzhong Shi
Zhengzhong Shi, PhD

Associate Professor

Decision & Information Sciences
Charlton College of Business 209

508-910-6513

{tijAvnbtte/fev